Legal Disclaimer

Mentions

Raadpleeg uw arts of gezondheidsdeskundige alvorens de oefeningen, technieken of suggesties aangeboden op deze website in praktijk te brengen. Elke toepassing van de oefeningen, technieken of suggesties binnen deze site is op eigen risico van de lezer. Unilever, alsook zijn werknemers en vertegenwoordigers, treft geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de op deze site aangeboden content en kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden –noch door een individu, noch door een entiteit- voor eventuele fouten binnen deze website of voor bijzondere, incidentiële of uit een incident voortkomende schade die direct of indirect wordt veroorzaakt (of wordt verondersteld te zijn veroorzaakt) door de informatie binnen deze website.